Tryckning

Det finns flera alternativ för kunden att få sitt varumärke eller namn synligt på produkterna. Dels kan flerkomponentsmetoden åstadkomma texter då två färger gjuts tillsammans. Ett exempel där denna teknik använts är texten på fjärrkontrollen till Volvos bilnycklar.

Men självklart kan även produkten tryckas med färg om så önskas/ krävs. Den senare lösningen använder vi bland annat vid tillverkningen av kåpor som ingår i olika lasthållare för bilar.