Ingjutning / Pågjutning

Vissa lösningar kräver att två material förenas för rätt hållfasthet eller fler funktioner. En process som ställer höga krav på rätt utrustning och logistik. 1+1 skall ju helst generera ett mervärde och bli minst 3!

När man tar sig en titt vid produktionscellerna för ingjutning kan man faktiskt bli förvånad. Metoden att gjuta in olika material i plast kräver allt som oftast en enorm precision. Vi besitter i dag ett antal olika celler där denna typ av tillverkning sker och kunderna finns i stort sett inom alla segment. En av cellerna hanterar till exempel ett läskpapper! som bara är några millimeter brett för ingjutning i en plastring bestående av PPS. Så småningom skall ringen monteras i utlösningsmekanismen till en livväst vilket kräver stor noggrannhet. Ytterligare exempel på applikationer kan vara gängbussningar som gjuts in så att olika detaljer kan monteras/skruvas samman eller rostfria elektroder som gjuts in i olika typer av hållare. Komplexa ingjutningar inom ex. Möbelindustrin förekommer regelbundet för att optimera logistikflöde och bemanning. Här krävs fullt ut automatiserade produktionsceller då volymerna oftast är mycket stora i kombination med höga kvalitetskrav och tuff prisbild.