IML

En framgångsrik teknik då geometrier och färger gör traditionella tryckmetoder för kostsamma. Här placeras en förtryckt folie direkt in i verktyget som översprutas och därmed fixeras på detaljens yta. Metoden kräver allt som oftast viss produktspecifik utrustning varför årsvolymen kan spela en avgörande roll vid beslutet om denna teknik är den bästa.