Flerkomponentsprutning

Flerkomponentsprutning, eller 2-K alternativt 3-K som det mer populärt kallas, är ett av de områden som starkt förknippas med PlastInject. Företaget är idag marknadsledande inom denna potentiella teknik.

Detta område är under ständig tillväxt och utveckling. Tekniken medger avancerade och förädlade lösningar till rimliga kostnader. Ungefär en 1/3-del eller 15 formsprutor utgör i dag maskinparken där 2- och 3-färgs/materialgjutning bearbetas. En mängd olika material processas även här dagligen och en typisk materialkombination kan vara en Polyamid ihop med en Elastomer. Redan 1987 började vi med denna teknik och marknaden växer stadigt i takt med ökande krav på rationell hantering, logistik och totalt sett kostnadseffektiva lösningar. Vår största formspruta kan här hantera skottvikter upp till ca 1.5 kilo. Kunder inom denna applikationen finns framförallt inom Industri och Automotive.