Metallersättning

I takt med att nya plastmaterial utvecklas uppstår självklart en mängd olika möjligheter varav Metallersättningar är en allt hetare trend.

Besparingar inom vikter, billigare frakter och miljövänligare logistik är tydliga exempel på vad denna metod kan erbjuda.
Formsprutningsprocessen erbjuder dessutom stora möjligheter till rationaliseringar och besparingar då olika tekniska lösningar kan integreras samt ev efterbearbetning i form av lackering alt ytbehandling elimineras. Allt som oftast gäller ju färdig detalj ut ur maskinen.
Slutligen, delar av plastens mekaniska egenskaper kan också ge mervärden avhängt applikationen i fråga.