Prototyper

I samband med nya uppdrag händer det att en prototyp redan finns framtagen och vår uppgift blir då att ta del av dess utfall och bygga vidare från detta stadie. Den andra varianten är ju att underlag endast finns tillgängliga via ritningar eller filer.

Finns dock CAD-underlag tillgängliga kan vi ganska enkelt förmedla en prototyp för att se hur den kommer att se ut på riktigt. Det är sedan arbetet med att verifiera den optimala funktionen, att se materialens samspel och att till slut leverera en optimalt fungerande produkt som är kärnan i prototyparbetet.

Självklart blir det, om man kostnads- och/eller tidsmässigt ser en möjlighet att använda sig av denna teknik, att problemlösningen underlättas en hel del.