Enkelgjutning

Enkelgjutning handlar helt enkelt om att gjuta en artikel i ett enda plastmaterial. En enkel förklaring - tekniken bakom och materialen - är desto mer avancerade.

Inom formsprutningsbranschen benämns enkelgjutning som en traditionell metod eller applikation om ni så vill. Det är inom detta område de allra flesta formsprutare verkar. Vi är självklart också djupt involverade här via en mängd olika kunder, artiklar, materialval och lösningar.

Vi har en lång erfarenhet av att processa framför allt tekniska konstruktionsplaster samt högtemperaturplaster och dagligen körs upp emot 40 sorters material i olika produkter med varierande kosmetikkrav respektive toleransnivåer. Normala polyolefiner finns självklart också med i bilden. Av våra 40 st formsprutor beläggs i dag drygt hälften av denna typen av körningar. Vår maskinpark sträcker sig här från 25 ton upptill 2300 ton eller enklare uttryckt vi kan formspruta det mesta mellan 1 gram upptill 30 kg. Här kan man också finna lösningar med IML teknik gällande olika märkningar på produkten. Kunder inom denna applikationen finns framförallt inom Medical device-, Materialhantering-, Bygg-, Automotive-, Möblersamt Industri.