Polyzink

PlastInject är först i världen att gjuta plast och metall i en och samma process! Med bolaget PolyZink bryter vi fortsatt ny mark inom flerkomponentsprutningen.

PolyZink är varumärket för en patenterad tillverkningsmetod för sprutning av plast och metall i en och samma process. Vi försöker alltid att utveckla och effektivisera tillverkningsprocessen, både ur logistik- och funktionshänseende. Om detaljen dessutom kan kostnadsreduceras så gör ju inte detta processen mindre intressant… Med dagens PolyZink maskiner i drift kan vi hantera skottvikter upp till 1,1 kilo. Metoden medger ett helt nytt sätt att tänka, både vad det gäller materialet och tillverkningen. Mervärdena är uppenbara. Vinsten ligger i både tid och pengar eftersom produkter av det här slaget annars fraktas fram och tillbaka mellan två olika tillverkare. Ibland ligger deras fabriker dessutom i olika länder vilket medför långa ledtider och extra onödiga kostnader per detalj. Kvaliteten blir också högre tack vare effektivare kvalitetssäkringsprocess. Användningsområdet ter sig idag i det närmaste obegränsat. Kunden får kosmetik, flexibilitet, färger, ytbehandling samt avskärmningsegenskaper på en och samma gång.