Prototyper

I dag finns stora möjligheter att till förvånansvärt låg kostnad framställa prototyper för att verifiera konstruktion, utseende och i viss mån även styvhet och hållfasthet.

Tekniken finns sedan flera år tillgänglig och leveranstiden för en prototyp ligger omkring en vecka. Allt som krävs är att detaljerna är ritade i 3D. 

Att under konstruktionsfasen ta fram en eller flera prototyper är alltid att rekommendera även när det gäller enkla detaljer.