Montering

Monteringsavdelningen växer stadigt och i dag finns såväl helautomatisk montering som manuell. Vi erbjuder färdiga produkter alternativt halvfabrikat.

Kunderna återfinns i dag inom de flesta sektorerna men domineras inom området Medical device. Ytterligare produkter som monteras är till exempel kompletta handtag till värmekameror, regnvattenprodukter och flera olika detaljer inom handikapphjälpmedel.

Inte sällan ingår flera olika underliggande inköpskomponenter som PlastInject ombesörjer för att en komplett, förenklad och attraktiv lösning mot slutkunden skall kunna erhållas.