Formfyllnadsanalys

I dag finns ett kraftfullt datoriserat verktyg – formfyllnadsanalys - som kan användas för att optimera ingötssystemet och finna bästa placering av ingötspunkten eller ingötspunkterna, välgjord CAD-modell i 3D är en förutsättning. Man kan även med stor säkerhet förutsäga skevningar och vissa andra defekter.

Med hjälp av formfyllnadsanalys kan luftinneslutningarna förutsägas och detaljen modifieras så att luften kan lämna verktyget på ett kontrollerat sätt.