Produktion

Plastinject har via sin extrema nisch och bredd i dag primärt 6 st olika applikationsområden.

En stor del av produktionen bedrivs med 2- och 3- färg/materialgjutning. Mer än tvåhundra materialtyper bearbetas regelbundet och nästan 40 st olika dagligen. Det gäller i stort sett alla på marknaden förekommande termoplaster, fyllda som ofyllda samt termoplastiska elaster.

Som typ exempel kan nämnas att PlastInject är en av Sveriges största förbrukare av PEEK när man "pratar" formsprutning.