Behållare

Vi kan leverera en smidig behållare när det kommer till förslagsvis olika typer av fett och trögflytande oljor.

Hörnskydd