Logistik

Vi servar våra kunder med att köpa in samt lagerhålla ingående komponenter och emballage som behövs för att vi skall kunna montera och slutförpacka en färdig produkt för vår kunds räkning.

Den färdigförpackade produkten levereras slutligen till vår kunds önskade mottagare