Svetsning

Vi tillhandahåller även svetsning, det vill säga i detta fall via ultraljud. Denna tekniken kan med fördel användas då plastdelar ska sammanfogas eller till exempel när metaller/bussningar i efterhand ska fästas in i plastmaterialet på ett så skonsamt och "snyggt" sätt som möjligt.

Tekniken består i att ett högfrekvent ljud bringar materialet i rörelse. Friktionen som uppstår får plasten i fogen att smälta så att delar gjuts samman. Hela processen går på en tiondels sekund och lämnar en närmast osynlig skarv som inte behöver efterbearbetas.